Day: June 20, 2019

หัวหน้าตำรวจสัญญาว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของอาเซียน

หัวหน้าตำรวจแห่งชาตินายจักรทิพย์ชายจินดายอมรับว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มได้วางแผนที่จะก่อวินาศกรรมในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในสุดสัปดาห์นี้ แต่ทางการยังคงมั่นใจว่าพวกเขาสามารถจัดการได้ ความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ เมื่อการประชุมสุดยอดอาเซียนในพัทยาถูกอับปางจากผู้ประท้วงเสื้อแดงไม่พอใจกับนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ

Read More

เขตอนุรักษ์ทางทะเลกาลาปากอส

หมู่เกาะทั้ง 19 เกาะและเขตอนุรักษ์ทางทะเลโดยรอบที่เป็นหมู่เกาะกาลาปากอสเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะที่ไม่เหมือนใครของสัตว์ประหลาดชีวิตพืชและกิจกรรมแผ่นดินไหวที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วิน ตั้งอยู่ห่างจากทวีปอเมริกาใต้ประมาณ 1,000 กิโลเมตร (620 ไมล์) ซึ่งทั้งสามกระแสพบกันในมหาสมุทรแปซิฟิกกาลาปากอส

Read More

วิธีการควบคุมแบบไร้สายโดยใช้สนามแม่เหล็ก

การรักษาเซลล์ต้นกำเนิดได้รับไฟแก็ซเป็นเทคนิคการแพทย์ปฏิรูปสำหรับการรักษาความผิดปกติดื้อดึง แต่มันไม่สามารถปลูกในจำนวนที่แน่นอนของเซลล์ต้นกำเนิดไปยังพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการการรักษาอย่างล้ำลึกในร่างกายหรืออาจมีความเสี่ยงการฉีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำ

Read More