จีนผ่าตัดให้ฟรีช่วยเด็กชาวอัฟกานิสถาน

จีนผ่าตัดให้ฟรีช่วยเด็กชาวอัฟกานิสถาน

เด็กชาวอัฟกานิสถาน 24 รายที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเดินทางมาถึงเขตปกครองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเพื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพวกเขาเป็นผู้ป่วยเด็กกลุ่มแรกที่เดินทางมายังประเทศจีนหลังจากกองทุนสมาคมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางภายใต้มูลนิธิกาชาดจีนเริ่มดำเนินโครงการแองเจิลทัวร์เฟสที่ 2 โดยมุ่งช่วยเหลือเด็กชาวอัฟกานิสถาน

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมีชื่อเสียงจากโรงพยาบาล 2 แห่งในกรุงปักกิ่งได้รับเชิญให้มาดำเนินการผ่าตัดให้เด็กๆ เหล่านี้เฟสที่ 2 ของโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งตัวเด็กชาวอัฟกานิสถาน 150 รายที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้มารับการผ่าตัดรักษาที่ซินเจียง ซึ่งอยู่ติดกับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อปี 2017 โดยพาเด็กผู้ป่วยชาวอัฟกานิสถาน 100 รายมารับการผ่าตัดหัวใจที่ประเทศจีน และภายหลังจากรับการรักษา เด็กๆ ทุกคนก็หายจากอาการเจ็บป่วยของตนเอง

Category : news