ความสำคัญในการสร้างอวัยวะเทียม

ความสำคัญในการสร้างอวัยวะเทียม

ครั้งแรกที่ความคิดทางทฤษฎีที่ว่าเสียงพื้นหลังที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งผลกระทบต่อการรับรู้ได้รับการทดสอบ ความสนใจดำเนินการเป็นส่วนใหญ่โดยการระงับกิจกรรมการยิงเซลล์ประสาทที่มีการประสานงานนี้ รหัสของระบบประสาทและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกลไกการรับรู้ของระบบประสาทการทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับภาษาประสาทของการรับรู้

จะมีความสำคัญในการสร้างอวัยวะเทียมภาพ และซันเจย์จาเก้าอี้ในประสาทวิทยาศาสตร์ ถัดไปนักวิทยาศาสตร์วางแผนที่จะตรวจสอบเซลล์ประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นวงจรภาพในสมองเพื่อทำความเข้าใจระบบประสาทของความสนใจและการรับรู้ที่ดีขึ้น ความสนใจมุ่งตรงไปที่สิ่งเร้าความผันผวนความถี่ต่ำเหล่านี้จะถูกระงับ แบบจำลองเชิงทฤษฎีของการประมวลผลข้อมูลทางประสาทชี้ให้เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวควรทำให้การรับรู้ลดลงและความสนใจนั้นช่วยปรับปรุงการรับรู้โดยการกรองความผันผวนเหล่านี้ออกมา

Category : health news