ความสำคัญในการควบคุมเซลล์

ความสำคัญในการควบคุมเซลล์

ความสำคัญในการควบคุมเซลล์ ในการศึกษานี้ทีมสำรวจว่าการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของ CD11b มีผลต่อพฤติกรรมเซลล์ myeloid ในการปรากฏตัวของโรคมะเร็งและหากที่สามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง การใช้โมเลกุลขนาดเล็กที่ค้นพบ ในร่างกายเปิดใช้งาน CD11b นักวิจัยได้พัฒนาการบำบัดที่สามารถเพิ่มการทำงานเพื่อส่งเสริมการทำงานของเซลล์

ชนิดต่อสู้โรค M1 ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมขนาดเล็กที่บริเวณเนื้องอกที่เซลล์ T สามารถเข้าไปและโจมตีมะเร็งได้ การศึกษาใช้หนูดัดแปลงพันธุกรรมสองประเภท ทำการทดลองหนึ่งชุดกับหนูธรรมดาที่ไม่มี CD11b เนื้องอกที่ได้รับการปลูกถ่ายนั้นโตขึ้นอย่างมากในหนูเหล่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้องอกในหนูป่าชนิดธรรมดา (ปกติ) แสดงว่า CD11b ยับยั้งการเติบโตของเนื้องอก การสำรวจเพิ่มเติมถึงสาเหตุของความแตกต่างนี้ทีมค้นพบว่า CD11b มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการแบ่งขั้วของเซลล์ myeloid ในขนาดมหึมา M1 หรือ M2 ในกรณีที่ไม่มี CD11b เซลล์ myeloids ส่วนใหญ่ในเนื้องอกคือชนิดย่อย M2 ซึ่งช่วยให้เนื้องอกเติบโตและแพร่กระจาย

Category : health news