การพัฒนาพฤติกรรมและสังคม

การพัฒนาพฤติกรรมและสังคม

คนสามารถสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ได้จากอาหารที่พวกเขากินน้ำที่พวกเขาดื่มและอากาศที่หายใจ ผลที่ตามมา Hertz-Picciotto ได้รับการตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชจากออร์แกนฟอสเฟตในประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เพิ่มความเสี่ยงแม้จะมีการรับแสงในระดับต่ำ แม้ว่าข้อจำกัด ที่มีอยู่ในสารอลูมิเนียมฟอสเฟตจะช่วยลดความเสี่ยงได้

แต่ผู้เขียนวิจารณ์กล่าวว่าไม่เพียงพอ จากข้อมูลการศึกษาทางระบาดวิทยาและคะแนนการศึกษาทดลองในสัตว์และเซลล์ต่างๆมากกว่า 30 เรื่องเชื่อว่าหลักฐานมีความชัดเจนว่าการได้รับ organophosphates ก่อนการคลอดแม้ในระดับที่ถือว่าปลอดภัยเป็นผลมาจากความรู้ความเข้าใจการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ไม่น่าแปลกใจที่การศึกษายืนยันว่าสารเคมีเหล่านี้จะเปลี่ยนการพัฒนาสมองเนื่องจากมีการออกแบบมาเพื่อส่งผลเสียต่อระบบประสาทส่วนกลาง แม้จะมีหลักฐานการเป็นอันตรายและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา แต่อวัยวะหลายส่วนยังคงใช้งานอยู่ อาจเนื่องมาจากการที่ระดับต่ำการสัมผัสที่ต่อเนื่องโดยทั่วไปไม่ทำให้เกิดอาการทางคลินิกในระยะสั้นที่มองเห็นได้ซึ่งนำไปสู่สมมติฐานที่ไม่ถูกต้องว่าการสัมผัสเหล่านี้จะไม่สำคัญตามที่ Hertz-Picciotto

Category : health news